Záujemca o zamestnanie (projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa)

Záujemca o zamestnanie je osoba v pracovnom pomere, ktorá má možnosť využiť preplatenie vzdelávacieho kurzu s prihliadnutím na potrebné zručnosti najmä v oblasti nedostatkových profesií, digitalizácie a automatizácie a zeleného hospodárstva. Naša vzdelávacia inštitúcia je zameraná aj na zlepšenie digitálnych zručností. Aby vám Úrad práce kurz preplatil, je potrebné splniť tieto podmienky:

  1. je potrebné sa zaevidovať na príslušnom úrade práce ako záujemca o zamestnanie,
  2. následne vám pripravíme požadované dokumenty zo strany vzdelávacej inštitúcie,
  3. všetko to musíme stihnúť 21 dní pred začiatkom kurzu,
  4. po schválení príspevku s vami uzavrie úrad práce dohodu o poskytnutí príspevku,
  5. po absolvovaní školenia a získaní osvedčenia preplatí úrad práce vzdelávacej inštitúcii faktúru za zrealizované školenie.

Uchádzač o zamestnanie (projekt KOMPAS+)

Kompetenčný kurz je príprava uchádzača o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce v profesii, ktorú má záujem vykonávať po ukončení kurzu, s cieľom nadobudnúť vybrané kľúčové kompetencie – komunikačné zručnosti (vrátane sociálnych kompetencií), osobnostný rozvoj (vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií), počítačové zručnosti, jazykové zručnosti. Naša vzdelávacia inštitúcia je zameraná aj na zlepšenie digitálnych zručností. Aby vám Úrad práce kurz preplatil, je potrebné splniť tieto podmienky:

  1. byť v evidencii úradu práce ako uchádzač o zamestnanie,
  2. následne vám pripravíme požadované dokumenty zo strany vzdelávacej inštitúcie,
  3. všetko to musíme stihnúť 14 dní pred začiatkom kurzu,
  4. po schválení príspevku s vami uzavrie úrad práce dohodu o poskytnutí príspevku,
  5. po absolvovaní školenia a získaní osvedčenia preplatí úrad práce vzdelávacej inštitúcii faktúru za zrealizované školenie.
Návrat hore