Kurz Microsoft Excel I. pre začiatočníkov

Kurz je určený záujemcom, ktorí nemajú žiadne alebo majú malé skúsenosti s prácou v tomto programe. Po absolvovaní kurzu budú na užívateľskej úrovni ovládať nasledovné oblasti:

• Úvod do práce s Excelom • Práca s hárkami a súbormi • Klávesové skratky • Zlučovanie buniek • Tvorba tabuliek • Základné formátovanie buniek

• Jednoduché matematické vzorce • Štatistické vzorce – SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT • Kopírovanie vzorcov • Adresovanie buniek

• Grafy • Filtrovanie a práca s obsiahlymi tabuľkami • Vkladanie obrázkov a tvarov • Nastavenia parametrov pre tlač • Pokročilý filter a jeho funkcie • Overovanie údajov – zoznam • Pokročilé formátovanie • Relatívne a absolútne adresovanie

• Funkcie (ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, CEILING, FLOOR, MROUND, SUBTOTAL, COUNTBLANK, IF, IFERROR, SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF, MAXIF, MINIF, SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS, MAXIFS, MINIFS, VLOOKUP, HLOOKUP, CONCATENATE, LEFT, RIGHT, MID, LEN, FIND, TRIM) • Kontingenčné tabuľky a grafy

Návrat hore