Kurz Microsoft Excel II. pre pokročilých

Kurz je určený záujemcom, ktorí už majú základné vedomosti v tomto programe. Po absolvovaní kurzu budú na užívateľskej úrovni ovládať nasledovné oblasti:

• Pokročilý filter a jeho funkcie • Overovanie údajov – zoznam • Pokročilé formátovanie • Relatívne a absolútne adresovanie

• Funkcie (ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, CEILING, FLOOR, MROUND, SUBTOTAL, COUNTBLANK, IF, IFERROR, SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF, MAXIF, MINIF, SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS, MAXIFS, MINIFS, VLOOKUP, HLOOKUP, CONCATENATE, LEFT, RIGHT, MID, LEN, FIND, TRIM)

• Kontingenčné tabuľky a grafy

Návrat hore