Kurz Microsoft Excel Kontingenčné tabuľky

Kurz je určený záujemcom, ktorí nemajú žiadne alebo majú malé skúsenosti s kontingenčnými tabuľkami. Po absolvovaní kurzu budú na užívateľskej úrovni ovládať nasledovné oblasti podľa osnovy kurzu:

 • Databázová tabuľka
 • Čo je to kontingenčná tabuľka
 • Filtrovanie a zoraďovanie dát v kontingenčnej tabuľke
 • Nastavenie agregácie údajového poľa
 • Úprava výzoru tabuľky
 • Zmena rozloženia zostavy
 • Zoskupovanie údajov v popisoch
 • Prepojenie kontingenčných tabuliek
 • Vypočítavané polia
 • Zobrazovanie hodnotového poľa v percentách
 • Vypočítavané položky
 • Kontingenčná tabuľka ako zdroj údajov
 • Funkcia GETPIVOTDATA
 • Import dát z cudzích zdrojov
 • Tvorenie prepojení pomocou OLE
 • OLAP
Návrat hore