Kurz Microsoft Excel Makro

Kurz je určený záujemcom, ktorí nemajú žiadne alebo majú malé skúsenosti s makrom. Po absolvovaní kurzu budú na užívateľskej úrovni ovládať nasledovné oblasti podľa osnovy kurzu:

 • Čo sú makrá
 • Čo je Microsoft Excel Visual Basic for Applications (Excel VBA)
 • Ako vytvoriť makro
 • Nahrávanie makra
 • Spustenie makra
 • Ako odstrániť makro
 • Úprava makra
 • Ukladanie makra
 • Povolenie a ochrana makra
 • Prostredie Microsoft Visual Basic for Applications
 • Popis prostredia a jeho úprava
 • Nahrávanie makra vs programovanie – efektívnosť kódu
 • Základná programátorská úprava makra
 • Relatívne odkazy v zázname makra
 • Globálne ukladanie makier – Zošit osobných makier
 • Umiestnenie globálneho súboru s makrami
 • Ako zmazať globálne makro
 • Tvorba vlastnej funkcie (function)
 • Doplnenie pomocníka k používateľským funkciám
 • Vyhľadania makra na internete a jeho praktická aplikácia
 • Pomocník
 • Praktické odkazy
Návrat hore