Kurz Microsoft Excel VBA

Kurz je určený záujemcom, ktorí nemajú žiadne alebo majú malé skúsenosti s programovaním v Microsoft Excel Visual Basic for Applications (VBA). Po absolvovaní kurzu budú na užívateľskej úrovni ovládať nasledovné oblasti podľa osnovy kurzu:

 • Čo je Microsoft Excel Visual Basic for Applications (Excel VBA)
 • Čo sú makrá
 • Povolenie makier
 • Ako programovať v Excel VBA
 • Prostredie Microsoft Visual Basic
 • Programovanie vo VBA
 • Formátovanie kódu
 • Nahrávanie makra vs programovanie – efektívnosť kódu
 • Čo je premenná
 • Konštanta
 • Komentáre
 • Vypisovanie hodnôt (MsgBox, Debug.print)
 • Okno ladenia
 • Výrazy a operátory
 • Najpoužívanejšie funkcie (textové, matematické, logické, dátumové a cyklické)
 • Spájanie reťazcov
 • With…End With
 • Objekty
 • Ukážka kódov – príkladov metód nad objektami Range
 • Vybraté akcie s bunkou (metódy)
 • Formátovanie buniek (vlastnosti)
 • Metóda Cells
 • Metóda Offset
 • Podmienky – IF
 • Cykly
 • Praktické príklady a odkazy na užitočné témy s tématikou Excel VBA
Návrat hore